În luna ianuarie 2016 am ascultat, am citit și am privit  tot felul de știri despre “fundația lui Ponta”. Toate televiziunile, radiourile, site-urile și ziarele au folosit aceeași termeni, “fundația lui Ponta”, dând dovadă încă o dată de ipocrizia caracteristică atunci când rostesc și înfierează cu mânie proletară metoda “copy-paste”, metodă pe care o practică cu mare succes mulți redactori din mass-media din România. Ca dovadă faptul că “fundația lui Ponta” a devenit o sintagmă pe care orice jurnalist sau analist trebuie să o rostească pentru a se simți important.

Ceea ce vreau să dezbat în acest articol nu este nici problema presei românești, nici problema plagiatului, ci distincția dintre asociație și fundație. Și asta pentru că, ce să vezi, “fundația lui Ponta” nu e fundație, cum greșit au identificat-o jurnaliștii, ci este asociație. După mine, aceasta este încă o dovadă în plus a faptului că există o confuzie între cele două tipuri de persoane juridice.

Este adevărat că la nivelul percepției publice, atât asociațiile, cât și fundațiile sunt denumite generic ONG-uri (organizații neguvernamentale) sau organizații non-profit. Este adevărat și că asociațiile și fundațiile sunt reglementate de același act normativ – O.G. nr. 26/2000  privire la asociaţii şi fundaţii aprobată prin Legea nr. 246/2005, fiind considerate, din punct de vedere juridic, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. Dar între asociații și fundații există o diferență semnificativă de regim juridic, care este foarte importantă în practică, nu numai în teorie.

În primul rând, numai dacă ne uităm la definițiile din O.G. nr. 26/2000, vom constata câteva dintre cele mai importante diferențe:

Art. 4 din O.G. nr. 26/2000 prevede că:

“Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.”

Art. 15 alin. (1) din O.G. nr. 26/2000 prevede că:

“Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi.”

Așadar, ca o  primă diferență observăm că pentru a putea înființa o asociație este nevoie de cel puțin 3 membri, pe când la o fundație, aceasta poate fi înființată și de o singură persoană.

O a doua deosebire este dată de tipul de act juridic întocmit pentru a înființa o asociație sau o fundație. Pentru a înființa o asociație, cele 3 persoane (sau mai multe) trebuie să semneze un act constitutiv și un statut al asociației, este ceea ce noi, juriștii, numim act juridic între vii. La fundație, pentru a putea fi înființată, aceasta nu trebuie să aibă neapărat la bază un act juridic între vii, adică un act constitutiv și un statut semnat de fondator sau de fondatori, ci poate avea la bază și un testament (act juridic pentru cauză de moarte). Adică, o persoană fizică poate lăsa prin testament, ca o ultimă dorință a sa, înființarea unei fundații.

O a treia deosebire dintre asociații și fundații este legată de costurile necesare înființării. Pentru o asociație, patrimoniul iniţial este în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie. Însă, pentru o fundație, activul patrimonial iniţial trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, adică aproximativ 22.500 euro.

Datorită mărimii patrimoniului, există și o a patra deosebire: actul constitutiv și statutul asociației pot fi doar atestate de un avocat, nu neapărat autentificat de un notar, pe când actul constitutiv și statutul unei fundații trebuie să fie neapărat autentificate de un notar.

Și nu în ultimul rând, o a cincea deosebire este dată de numărul de organe de conducere dintr-o asociație sau dintr-o fundație. Într-o asociație există o Adunare Generală și un Consiliu director, pe când într-o fundație singurul organ de conducere este Consiliul Director, ceea ce simplifică puțin lucrurile din punct de vedere administrativ și birocratic.

Înțeleg confuzia care se realizează de către cei care nu cunosc foarte bine legea și este normal să fie așa. Ceea ce nu înțeleg și nu pot fi de acord este legat de incorecta informare a publicului. O minimă cercetare și o scurtă lectură a O.G. nr. 26/2000 ar fi lămurit problema, mai ales că Victor Ponta a postat pe Facebook un extras din hotărârea prin care a fost acordată personalitate juridică Asociației Black Sea Regional Cooperation Projects 2020, în care instanța menționează cât se poate de clar:

“Analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanța constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 6 și urm. din O.G. nr. 26/2000 astfel încât, în conformitate cu art. 8 al. 2 din același act normativ urmează să admită cererea și să dispună înregistrarea asociației ca persoană juridică în registrul special al instanței.”