În luna noiembrie 2018, avocații care asigură asistență judiciară, așa numiții avocați din oficiu, au avut neplăcuta surpriză de a constata că plata onorariilor pentru ceea ce au muncit în luna septembrie 2018 întârzie și tot întârzie, nici până în prezent nefiind plătite.

După câteva săptămâni, au fost primite și explicațiile oficiale din partea Ministerului Justiției, explicații care se pot rezuma simplu prin sintagma “nu sunt bani”. Concret, Ministerul Justiției a explicat că în bugetul său pe anul 2018 au fost alocate la capitolul 54.01 “Alte servicii publice generale” (capitol de cheltuieli în care sunt incluse și cheltuielile pentru plata onorariilor privind asistența judiciară) o sumă de 48.400.000 lei, buget care s-a epuizat. Conform unui răspuns oficial al Ministerului Justiției publicat pe site-ul Baroului București, la prima rectificare bugetară din septembrie 2018, suma alocată la capitolul 54.01 nu a fost suplimentată, urmând ca la cea de-a doua rectificare bugetară pe anul 2018 această suplimentare  să aibă loc.

Am încercat să îmi explic de ce s-a ajuns aici, de ce la prima rectificare bugetară această sumă nu a fost suplimentată, așa cum era normal, și cred că un răspuns îl putem găsi în modificările fiscale din martie 2018, când a fost introdusă obligația de depunere a declarației unice pentru persoanele care desfășoară activități independente (categorie care include și avocații).

Conform art. 84 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 privind profesia de avocat:Fondurile necesare pentru plata onorariilor pentru asistența judiciară se asigură din sumele prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare”, iar art. 47 din O.U.G. nr. 80/2013 prevede că “impozitul pe veniturile realizate din activități desfășurate de avocați, notari publici și executori judecătorești se constituie venit la bugetul de stat și se virează într-un cont distinct de venituri al acestuia. Ministerul Finanțelor Publice comunică lunar Ministerului Justiției informațiile privind sumele virate în acest cont.”

Așadar, sumele prevăzute la capitolul 54.01 din bugetul Ministerului Justiției provin din impozitele pe veniturile realizate din activitățile desfășurate de avocați, notari și executori judecătorești, profesii juridice ce se supun regimului fiscal al activităților independente. 

Or, prin Ordonanța de urgență nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Guvernul a schimbat întreaga filosofie a regimului fiscal privind activitățile independente.

Înainte de intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 18/2018, cei care obțineau venituri din activități independente plăteau impozitele și contribuțiile sociale aferente trimestrial, pe 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 20 decembrie.

Ulterior, după intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 18/2018, odată cu adoptarea declarației unice, plata impozitului pe venit pentru persoanele care obțin venituri din activități independente se face anual până la 15 martie ale anului următor.

Cu alte cuvinte, prin aceste modificări fiscale, practic se pierde un an în colectarea impozitelor și contribuțiilor sociale pentru veniturile din activitățile independente.

Așadar, atâta timp cât nu au existat foarte multe impozite pe veniturile realizate din activități desfășurate de avocați, notari publici și executori judecătorești ce au fost colectate în anul 2018, întrucât termenul de plată a acestor impozite este 15 martie 2019 (15 decembrie 2018, pentru a putea beneficia de bonificația de 5%), atunci este explicabil de ce la prima rectificare bugetară nu s-a cerut suplimentarea sumei pentru plata onorariilor avocaților din oficiu. 

Să sperăm că la cea de-a doua rectificare bugetară, Ministerul Justiției va primi suma solicitată pentru acel capitol de cheltuieli din bugetul său.